Kostar det något med arbetsrehabilitering?

För alla som går och tvekar på om det ska söka hjälp för det besvär de har gällande fysiska och psykiska faktorer, finns det i Sverige inte alls någon anledning att göra detta av ekonomiska skäl. Givetvis finns det heller ingen anledning att tveka på att söka hjälp av någon form av annan anledning heller. I Sverige har vården ett unikt system som gör att du kommer att få subventionerade priser långt under vad det egentligen kostar med vård i olika situationer. Vare sig det gäller ett vanligt läkarbesök för en förkylning, eller om det gäller något så viktigt som arbetsrehabilitering så kommer alla att ha råd med detta.

health care is heavily subsidizedNaturligtvis kan även om priserna för sjukvården är kraftigt subventionerade, en lång behandling och en lång frånvaro från arbetet leda till ekonomiska svårigheter. Detta är dock inte något som du ska använda som ett skäl för att genomgå denna effektiva behandling. Kanske kommer det att bli så att du behöver ta ett lån, eller att du behöver sälja något för att kunna klara av din situation. Tänk dock inte på detta, utan här är det viktiga att bli frisk och återkomma till arbetet. Gör du inte det kommer du att få ännu större problem i framtiden. Detta med allt från ett normalt liv till din ekonomiska situation.

Om det ska återgå till vad det egentligen kostar med arbetsrehabilitering så kommer detta om du tar det genom företagshälsovården eller den vanliga sjukhusvården att betinga samma pris som du betalar vid vanliga läkarbesök eller en längre tids rehabilitering. Detta är något som är fastställt i den svenska lagen och är något som faktiskt är mycket unikt över hela världen. Väljer du privat klinik och hjälp för dina problem kan kostnaderna öka, men i de allra flesta fall kommer du att kunna utnyttja det som kallas för högkostnadsskydd.